Food Hero
Food Hero Asia

Tập 2 | Cooking for Love S3

Các bếp trưởng được giới thiệu với một gia đình khác. Anthony Lee, sau khi trở về từ tour lưu diễn ở Nhật Bản cùng ban nhạc, muốn cảm ơn các thành viên ban nhạc và nhóm sản xuất trung thành của họ vì luôn ở bên cạnh anh, bất chấp mọi khó khăn.

Download Food Hero App

Food Hero app is built for people who enjoy cooking, want to try new recipes, love watching cooking shows or simply love food. This is the only app where you get to see exclusive digital series from both the Asian Food Channel and Food Network Asia hosted by our very own Food Hero winners. And did we tell you it’s free?

Download iOS version

Supports
iOS 8.4 and above

Download Android version

Supports
Android 4.4 and above