Food Hero
Food Hero Asia

Tập 6 | Cooking for Love S3

Các bếp trưởng gặp tổng biên tập tạp chí Her World, Eena Houzyama, người chia sẻ câu chuyện rằng cô thấy mình thật nhỏ bé trước Joycelyn Lee, người sáng lập của Pitstop Café.Với cơ hội này, Eena đã mời Nik và Sarah tôn vinh lòng nhân ái của Joycelyn

Download Food Hero App

Food Hero app is built for people who enjoy cooking, want to try new recipes, love watching cooking shows or simply love food. This is the only app where you get to see exclusive digital series from both the Asian Food Channel and Food Network Asia hosted by our very own Food Hero winners. And did we tell you it’s free?

Download iOS version

Supports
iOS 8.4 and above

Download Android version

Supports
Android 4.4 and above